Giấy chứng nhận

 • Trung Quốc Beijing Zetron Technology Co., Ltd Chứng chỉ
  QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
 • Trung Quốc Beijing Zetron Technology Co., Ltd Chứng chỉ
  ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
 • Trung Quốc Beijing Zetron Technology Co., Ltd Chứng chỉ
  OCCUPATIONAL HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE
 • Trung Quốc Beijing Zetron Technology Co., Ltd Chứng chỉ
  主要产品线认证报告

QC Hồ sơ

Là một phần trong trọng tâm của chúng tôi về chất lượng, Zetron được chứng nhận ISO9001: 2005 và SGS và các sản phẩm của chúng tôi đã đạt được các chứng chỉ CE, RoHS, FCC và ATEX.
Để lại lời nhắn